Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Výměna dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. Mládežnická č. p. 1753“ včetně výkonu autorského dozoru při provádění stavby.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění se rozumí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: „Výměna dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. Mládežnická č. p. 1753“ Projektová dokumentace bude řešit výměnu dveří v domově pro seniory ul. Mládežnická. Rozsah a veškeré požadavky na nové protipožární dveře a zárubně jsou patrné z požárně bezpečnostního řešení zpracovaného Ing. Alenou Kůrkovou (číslo projektu: 1842020), které je přílohou této výzvy. Před zpracováním PD bude nutné provést zaměření skutečných rozměrů uzávěrů a směr jejich otvírání. Projektant požárně bezpečnostního řešení negarantuje rozměry ani přesné umístění uzávěrů ve stavbě. Automatické dveře budou napojeny a ovládány elektrickou požární signalizací (dále jen EPS). Stávající EPS bude modernizována nebo bude navržena nová, tak aby mohl být zajištěn výše uvedený požadavek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.03.2021