Veřená zakázka

LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) dle investičního záměru zpracovaného Magistrátem města Brna, Odborem investičním. Součástí předmětu veřejné zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání společné žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedenou akci, autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2021