Veřená zakázka

Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace v prostoru hřbitova ve Frenštátě pod Radhoštěm

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je předložení nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce komunikace v prostoru hřbitova ve Frenštátě pod Radhoštěm“. Rozsah dokumentace je specifikován níže v textu a půjde o dokumentaci pro územní řízení, pro provádění stavby a výkon autorského dozoru.
Projektová dokumentace bude členěna na samostatné části:
A. Rekonstrukce komunikace (žulové odseky)
B. Podzemní vedení inženýrských sítí
Přílohou všech stupňů dokončené dokumentace bude dokladová část se všemi souhlasnými rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními všech dotčených orgánů a účastníků správních řízení. Podmínky všech vydaných rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření a výsledky projednání budou zapracovány v projektové dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021