Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Popis:

Jedná se o výstavbu FTV elektráren osazením panelů na šikmé střechy budov v areálech 2 zdravotnických zařízení, příspěvkových organizací Pardubického kraje.
V projektu budou řešeny FTV elektrárny ve zdravotnických zařízeních:
- LDN Rybitví - identifikace stavby: Činžovních domů 139 a 140, 533 54 Rybitví, objekt A - budova nemocnice
- Vysokomýtská nemocnice - identifikace stavby: Žižkova 271, 566 01 Vysoké Mýto - objekt A - budova č. p. 140 a objekt B - budova č. p. 139
Objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Součástí realizace bude i zařízení pro dispečerské řízení výroby elektřiny a udržování toto zařízení v provozuschopném stavu v souladu § 23 odst. 2 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb.
V rámci zpracování projektové dokumentace je nutné mj. zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně konstrukční části objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přitížení konstrukcí pro FTV panely. Nutné je také projednání s dotčenými orgány státní správy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022