Veřená zakázka

Zpracování PD - Stavební úpravy objektu čp. 456 na ul. T.G. Masaryka - II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) k provedení opravy a rekonstrukce části objektu - budovy č.p. 456, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parcela č. 1009 v k.ú. a části obce Frýdek v obci Frýdek-Místek, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.
Jedná se o komplexní rekonstrukci sociálního zázemí včetně všech rozvodů zdravotechniky, v sociálním zázemí rekonstrukci elektrorozvodů včetně osazení nových svítidel, repasi a výměnu oken dle provedeného průzkumu, obnovu vstupního schodiště, komplexní obnovu hydroizolace spodní stavby včetně vnitřních úprav suterénu k zamezení tvorby plísně, obnova pochozí vrstvy chodeb a vnitřního schodiště, oprava střechy v místech zatékání, zateplení půdního prostoru, oprava venkovních omítek, revize a oprava dešťových svodů a žlabů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.05.2022