Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje I. včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Popis:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba FTV elektráren osazením panelů na střechy budov v areálech 2 školských zařízení Pardubického kraje. Řešenými areály jsou Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí a SŠ automobilní Holice. V Ústí nad Orlicí se uvažuje s instalací na šikmé střechy na objektech A a B (budova školy) a C (internát). V objektu C bude probíhat půdní vestavba v rámci projektu IROP, kdy do střešní konstrukce budou nově osazena střešní okna, dojde k úpravě střechy nad únikovým schodištěm a ve schodišťové části stávajícího objektu. Přípravu a realizaci je proto nutné koordinovat s tímto projektem. V Holicích se uvažuje s instalací na šikmé střechy na objektech A (škola) a E a G (dílny) a na ploché střechy na objektech dílen B, C, D pomocí samozátěžových konstrukcí pro ploché střechy. Na objektu dílen F bude instalace panelů kombinovaná na část šikmé i ploché střechy. U objektů C, D, E, F a G byl v září 2019 dokončen projekt realizace úspor energie v rámci OPŽP. FTV elektrárnu je potřeba řešit s ohledem na udržitelnost při případném zateplení střech. Navržená výroba elektrické energie za rok by měla pokrýt více než 100 % celkové současné roční spotřeby, avšak v jiném ročním časovém diagramu. Projekt by tak měl umožnit i mobilitu elektrické energie pomocí smart grid. Součástí realizace bude i zařízení pro dispečerské řízení výroby elektřiny a udržování tohoto zařízení v provozuschopném stavu v souladu s § 23 odst. 2 písm. p) zákona č.458/2000 Sb.
V rámci zpracování projektové dokumentace je nutné mj. zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně konstrukční části objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přitížení konstrukcí pro FTV panely.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022