Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na akci s názvem "Přírodní nádrž Fojtovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Přírodní vodní nádrž Fojtovice“, záměrem projektu jsou vodohospodářské úpravy vodní nádrže v souladu s podmínkami dotace Ústeckého kraje „Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018-2025“. a) Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti a zajištění povolení záměru u příslušného stavebního úřadu. b) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr. DPS bude zároveň sloužit potřebám zadání veřejné zakázky. Zpracovatel projektové dokumentace poskytne součinnost při výběrovém řízení na dodavatele stavby. c) Zajištění autorského dozoru na akci „Přírodní nádrž Fojtovice“ včetně účasti na vybraných kontrolních dnech, zodpovídání dotazů, komunikace s investorem, dodavatelem apod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.06.2024