Veřená zakázka

PD, a inženýrská činnost – „Silnice III/4733 Pazderna úprava křižovatky s III/4737

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Silnice III/4733 Pazderna úprava křižovatky s III/4737“. Jedná se o komplexní řešení úpravy nevyhovující stykové křižovatky silnic III. třídy v obci Pazderna.

Součástí stavby bude také vedení pěších tras v návaznosti na již vybudované chodníky. Součástí řešení bude také přemístění (případně vybudování) nových autobusových zastávek a úprava křižovatky silnice III/4733 s místní komunikací ve správě obce.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni:
- Vyhledávací studie (VST) s návrhem variant řešení
- Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP)
- Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS)

V rámci VST bude proveden návrh variantního řešení (minimálně 2 návrhy). Vybraný návrh bude schválen všemi dotčenými stranami. Má se tedy za to, že s návrhem VST, který bude předán objednateli vysloví souhlas všechny dotčené strany.

V následujících stupních již bude projektová dokumentace zpracovávána dle vybraného návrhu, který vzejde z VST.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro územní a související řízení. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění majetkoprávní přípravy pro vydání územního rozhodnutí. Obsahem předmětu plnění je dodání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace (PD) včetně všech příslušných povolení a rozhodnutí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.06.2024