Veřená zakázka

Nové náměstí, Jíloviště – Zpracování projektové dokumentace II.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71200000-0 - Architektonické a související služby,
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů,
79314000-8 - Studie proveditelnosti
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění přípravy realizace stavby, tedy zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace v rozsahu studie, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále též jen jako „DUR“) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též jen jako „DSP“) formou sloučeného územního a stavebního řízení, včetně provedení všech nezbytných inženýrských činností a průzkumů, pro realizaci nového centrálního veřejného prostranství v obci Jíloviště. Součástí předmětu plnění je dále výkon autorského dozoru a další činnosti blíže specifikované v příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Obsah, rozsah a členění projektové dokumentace, vč. autorského dozoru.
Předmět plnění bude zpracován na základě objednatelem odsouhlasené urbanistické studie zpracované společností MONOFORM architekti s.r.o která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.06.2024