Veřená zakázka

Žitenice, Pohořany, lokalita „východ“ – kanalizace a vodovod pro budoucích 21 RD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla:
Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvod odpadních vod (do stávajícího systému splaškové kanalizace)
IO 01 Splašková kanalizace (Stoka A, B, C, D)
IO 01 Vodovod (V1 a V2)
Jedná se o nový vodovodní řad a novou splaškovou kanalizaci na východním okraji obce Pohořany, kde je plánovaná výstavba cca 21 rodinných domů.
Vodovod je rozdělen na vodovod V1 (V1.1, V1.2, V1.3)a vodovod V2. Vodovod V1.1 je zkapacitněním stávajícího vodovodu, který bude z dimenze DN 50 zkapacitněn na dimenzi DN80. Nový vodovod V1.2 bude začínat napojením na V1.1 a končit ve vodovodním uzlu se třemi šoupaty v budoucí místní komunikaci. Nový vodovod V1.3 bude pokračovat z vodovodního uzlu (konec V1.2) směrem nahoru do Pohořan, kde bude propojen se stávajícím řadem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.05.2021