Veřená zakázka

Zhotovení stavby „Revitalizace budovy Těšínského divadla

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212300-9 - Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
Popis:

Předmětem plnění je rekonstrukce vybraných objektů a přilehlého areálu Těšínského divadla Český Těšín, s cílem zajištění soudobého vzhledu všech hlavních veřejně přístupných prostor, vše za zachování stávajících architektonických hodnot. Stavba je součástí projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“. Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto: a) SO 01 – Stavební úpravy divadla, hvězdárny a TDKC b) SO 02 - Stavební úpravy hlavního vstupu do divadla – NENÍ PŘEDMĚTEM DÍLA c) SO 03 – Zateplení a oprava střechy budovy A d) SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostranství Podrobná vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace. V případě zájmu o prohlídku místa plnění se zájemci přihlásí e-mailem na adresu: pavla.stankova@msk.cz nejpozději do 22. 3. 2024 do 12:00 hod. V případě, že se zájemci na prohlídku přihlásí, prohlídka místa plnění se bude konat dne 25. 3. 2024, sraz zájemců bude v 9:00 hod u recepce nacházející se při vstupu do areálu Těšínského divadla Český Těšín, příspěvkové organizace, se sídlem na ulici Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín. Předpokládá se, že stavba, která je součástí projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“, bude spolufinancována z Národního plánu obnovy, Komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Projektová dokumentace: vzhledem k nutnosti rozdělení zazipovaného souboru na části zadavatel doporučuje všechny části souboru Projektová dokumentace (001–005) nejdříve stáhnout. Stažené soubory otevřít pomocí „open source“ software 7 zip (volně stažitelný na adrese http://www.7-zip.org/). Postup je takový, že se označí všechny části a zadá se políčko Rozbalit – tím se vytvoří jeden soubor. Zadavatel opakovaně prověřil, že soubory jsou nahrány správně, jdou stáhnout a po rozbalení lze všechny otevřít.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2024