Veřená zakázka

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45110000-1 - Demolice a zemní práce,
45212300-9 - Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – provedení rekonstrukce stávajícího objektu Vrbenského kasáren a realizace přístavby ke stávajícímu objektu.
Součástí předmětu díla je také dodávka a montáž všech dotčených profesí (ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, MaR, SÚ atd.) a také zajištění kolaudačního souhlasu.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Vrbenského kasáren a novostavbu přístavby, která je propojena s objektem proskleným krčkem. Konstrukce krovu bude provedena nově vzhledem k zatepleni střešního pláště. Tvarové řešeni střešních rovin bude zachováno. Ze stávajícího objektu bývalých kasáren se nyní stanou muzejní prostory. K tomuto stávajícímu objektu bude přistavěna nová přístavba, jejíž záměrem je vybudovaní moderního prostorného vstupu se setkávací funkcí a s propojením do výstavní plochy vytvořit tak nové kulturní, společenské a vzdělávací zázemí pro návštěvníky muzea. Součástí stavby je i výměna splaškové areálové kanalizace, zřízení nové dešťové areálové kanalizace, úprava vodovodní přípojky, zrušeni plynovodní přípojky, umístění retenční nádrže, areálové komunikace a zpevněné plochy.
Předmět veřejné zakázky je součástí dotačních projektů:
- Národní plán obnovy (NPO) - Výzva č. 1 SFPI – revitalizace specifických brownfieldů;
- Národní plán obnovy (NPO) - Výzva č. 0231/2022 MK ČR – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center;
- Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP2) - Výzva č. 50 (ITI) – Muzea.
- - - - -
Prohlídka místa plnění se bude konat 8.11.2023 od 10 hodin.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023