Veřená zakázka

ZDRAVOTNÍ DŮM DOLNÍ BUKOVSKO

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se objektu zdravotního domu v Dolním Bukovsku, Jiráskovo nám. č.p. 72.
V rámci realizace bude kompletně řešeno přízemí budovy. Patro bude víceméně připraveno na 2. etapu. Zakázka se nevztahuje na kompletní realizaci díla dle PD, ale její rozsah je upraven v rámci Výkazu výměr.
Technická specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i soupis dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr, a to v elektronické podobě.
V případě, že zadávací podmínky obsahují názvy či konkrétní typy výrobků umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.04.2021