Veřená zakázka

Přestavba a přístavba ZŠ v obci Brandýsek a GASTRO vybavení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39221000-7 - Kuchyňské zařízení,
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka je dělena na dvě části. Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části.

2) Stavební práce
Stavební úpravou projde stávající objekt základní školy. Objekt je v udržovaném stavu. Jedná se o samostatně stojící objekt veřejného účelu o jednom podzemním a dvou nadzemních podlaží s nevyužívaným podkrovím. Stavba je provedena jako těžká, zděná s valbovou střechou.Stavba bude zahájena bouracími pracemi, výkopovými pracemi, provedením základů, konstrukcí 1NP, krovu, střechy, příček, provedení dokončovacích prací, napojení na rozvody, dokončeno bude urovnáním terénu. Bližsí informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci číslo: 30/2020 zpracované spol. Projekt Kladno s.r.o., IČO: 049 26 820, odpovědný projektant: Ing. Václav Hromádka, ČKAIT: 0010551

3) Dodávky – Dodávka GASTRO technologie pro školní jídelnu dle projektové dokumentace číslo: 30/2020 zpracované spol. Projekt Kladno s.r.o., IČO: 049 26 820, odpovědný projektant: Ing. Václav Hromádka, ČKAIT: 0010551.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem: 45000000-7 Stavební práce a 39221000-7 (Kuchyňské zařízení).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.03.2021