Veřená zakázka

Splašková kanalizace a ČOV Kočí

Číslo ve věstníku:
Z2021-009038
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Kočí, s celkovou délkou kanalizace 4 518m v dimenzi DN 250 a DN 300 z hladkého plnostěnného hrdlového kanalizačního potrubí z polypropylénu SN 12.Součástí předmětu této veřejné zakázky je realizace 193 ks splaškových kanalizačních přípojek v celkové délce 1365,0 m a dále vedlejší a ostatní náklady stavby. Předmět plnění je blíže specifikován v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (která je přílohou č. 4a této zadávací dokumentace) a projektové dokumentaci pro kanalizační přípojky (která je přílohou č. 4b této zadávací dokumentace), a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 5 ZD).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.04.2021