Veřená zakázka

Zajištění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech SSHMP

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
OstatníAuto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi,
71356100-9 - Technická kontrola
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) na stavbě č. 0012 „Protipovodňové opatření na ochranu hlavního města Prahy" dle vyhlášky 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, u kterého se provádějí pravidelné kontroly podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a dalších vodních dílech ve správě SSHMP. Jedná se o vodní díla II. až IV. kategorie dle vodního zákona a vyhlášky. Dodavatel je povinen provádět TBD na vodních dílech specifikovaných v příloze č. 1 ZD, způsobem stanoveným v příloze č. 1 ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.12.2020
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.01.2021