Veřená zakázka

Revitalizace lokality Vlčí Jámy

Číslo ve věstníku:
Z2020-043752
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Vlčí Jámy. Účelem stavby je obnova přirozeného vodního režimu na lokalitě narušené průmyslovou těžbou rašeliny a opatření na podporu zadržování vody v krajině (retence i akumulace), které mimo jiné významně přispívá i ke zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Dále je účelem stavby podpora cenných mokřadních a rašelinných biotopů a celkové biodiverzity v krajině. Jedná se o zablokování umělých odvodňovacích kanálů, jejich vyplnění zeminou, sanace ploch s odhalenou rašelinou a částečná úprava povrchu rašeliniště.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2020
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.01.2021