Veřená zakázka

Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112700-2 - Krajinné úpravy,
45240000-1 - Výstavba vodních děl,
45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi
Popis:

Konkrétně se jedná o úpravu části vodního toku Žabinec v k.ú. Bystřice nad Olší doplněnou
o protipovodňová opatření. Revitalizace a úprava uvedeného úseku by mela být technickým zásahem, ve kterém jde o snahu změnit charakter toku do přírodě blízkého stavu, který zároveň posílí přírodní a krajinnou hodnotu při současném zlepšení vodohospodářských funkcí vodního toku a jeho vetší „komunikaci“ s okolím. Při navrhovaných úpravách toku byla zároveň zohledněna protipovodňová ochrana částečným zkapacitněním toku v intravilánu na úroveň průtoku odpovídající Q20 = 7,39 m3s-1.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 5 – Projektová dokumentace, příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – slepý rozpočet a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.08.2019
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.08.2019