Veřená zakázka

Zajištění kampaně Z naší země 2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Reklama a marketing
CPV kódy:
79340000-9 - Reklamní a marketingové služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace propagační kampaně pro projekt Z NAŠÍ ZEMĚ spočívající v prezentaci místní zemědělské produkce směrem k široké veřejnosti, zaměřená na jednotlivá odvětví rostlinné produkce spolu s odbornými vzdělávacími aktivitami vč. informací o současných postupech a trendech v používání přípravků na ochranu rostlin ve smyslu naplňování cílů Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR.

Cílem je propagace souvisejících činností vycházející z péče o zemědělskou půdu, která tvoří základ naší krajiny a šetrného přístupu k přírodním zdrojům (voda, ovzduší), poskytování informací o navazující živočišné výrobě (welfare) a identifikace regionální a místní produkce ze strany spotřebitelů, což jsou zejména ženy hospodyně a rodiny s dětmi. Sekundárně jde o prohlubování edukace směrem k zemědělským podnikatelům, odborné veřejnosti, studentům a dalším zájemcům. Projekt tak má ambici vysvětlit široký význam péče o krajinu a živý venkov prostřednictvím zemědělské prvovýroby.

Souběžným cílem je prezentace současného moderního zemědělství České republiky reprezentované šetrným přístupem k obnovitelným zdrojům, krajině, vodě a ovzduší, za využití nejmodernější techniky a technologií, s vyspělou a detailní péčí o plodiny a hospodářská zvířata, šetrná likvidace odpadů a využívání alternativních zdrojů energie, vzdělaní zaměstnanci, moderní zpracovatelský průmysl a silný venkov. Společným výstupem pak jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a chutné potraviny a zdravá krajina pocházející „Z NAŠÍ ZEMĚ“!

Dalším cílem projektu je upozornit rozpracováním uvedených témat naši společnost na to, že tyto benefity nejsou samozřejmostí, která „se vyskytuje“, ale jsou podloženy každodenní lidskou prací a trvale vysokou péčí. Záměrem je, na pozitivních příkladech, ukazovat proces vzniku potraviny, která má svůj původ a prošla si procesem výroby „z pole až na talíř“, vychází ze zákonitostí a vazeb mezi přírodou a hospodařením na poli či ve stáji, kde o konečném úspěchu stále nerozhoduje jen člověk. To vše za využití moderních a vyspělých metod, zaměřených na cílené aplikace hnojiv, pesticidů či léčiv s cílem minimalizovat vliv na životní prostředí. Využít lze také inspirující a přesvědčivé příklady osobností sektoru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.05.2022