Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VZ43/2020 - Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo


Kategorie

Reklama a marketing

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Opakované zadávací řízení za veřejnou zakázku č. j. VZ23/2020, evidenční číslo zakázky Z2020-021680.

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro Český rozhlas, spočívající v marketingových aktivitách s důrazem na celoplošný zásah a se zaměřením na strategii, kreativitu a implementaci (ATL) a marketingových aktivitách s důrazem na regionální působnost a zaměřením na event marketing, produkci a další formy komunikace dle specifických potřeb ČRo (BTL).

V rámci jednotlivých konkrétních segmentů předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje následující:

• Strategie
- definování marketingových příležitostí na trhu s rozšiřujícím se přístupem k audiovizuálnímu obsahu;
- návrhy principů věrnostních a dalších taktických přístupů pro udržení a růst posluchačské obce;
- strategie pro udržení pozice ČRo v prostředí rostoucím počtem konkurenčních subjektů.

• Kreativa
- kreativní vývoj (zejména tvorba reklamních a marketingových kampaní, vizuálů, formulace sdělení, textů apod.);
- tvorba audiovizuálního obsahu (zejména focení kampaní, vizuálů, natáčení videí atd.);
- tvorba a kompletní příprava grafických návrhů vč. DTP (desktop publishing);
- copywriting (zejména tvorba reklamních a jiných odborných textů);
- online (digitální) aktivity ve smyslu tvorby a kompletní přípravy kampaní, soutěží, aktivit na sociálních sítích, webdesign, reklamní mobilní aplikace, monitoring online prostředí atd.).

• Produkce výstupů pro média
- kompletní produkce všech forem reklamy (zejména televizní, rozhlasová, tištěná a internetová forma reklamy, virální formy marketingu vč. buzz marketingu, guerilla marketingu, multimediální projekty, digitální aplikace, webové stránky atd.);
- produkce a postprodukce audiovizuálního obsahu (zejména TV spoty, videa pro účely sociálních sítí a kampaní, focení kampaní, vizuálů atd.).

• Plánování nákupu mediálního prostoru vč. mediální strategie
- analýzy výchozího stavu, vývoje a situace v prostředí segmentu rozhlasových stanic; analýzy cílových skupin, preferencí, mediálního chování apod.;
- definice strategických mediálních cílů komunikace; návrh vhodných mediálních typů pro komunikaci;
- optimalizace detailního mediaplánu na základě rozvržených mediálních investic a zásahu cílové skupiny, doporučení výběru vhodných mediálních dodavatelů, maximalizace zásahu cílové skupiny.

• Vyhodnocení kampaní na základě porovnání naplánovaných a skutečně dosažených mediálních ukazatelů, příprava zprávy s vyhodnocením úspěšnosti kampaně.Event management
- kompletní produkce a zajištění akcí Českého rozhlasu (indoor / outdoor – zejména koncerty, tiskové konference, společenská a gala setkání atd.);
- návrh konceptu osvětlení, ozvučení a scénografického pojetí akce;
- zprostředkování umělců a hostesek;
- zajištění podia a pódiové techniky;
- zajištění odpovídající propagace akce vč. koncepčních návrhů marketingových a propagačních materiálů.

• Komplexní zajištění komunikačních aktivit
- tvorba komunikačních plánů a komunikačních strategií.

• Návrhy marketingových a propagačních materiálů

• Návrh korporátního brandingu, navigačních a orientačních systémů
- zejména polep budov, interiérů, vozidel včetně výroby a instalace atd.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) bez DPH.

Zadavatel si dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo poptat nové služby (tzv. vyhrazená změna závazku). Předpokládaná hodnota těchto nových služeb činí 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH.

Tyto nové služby zadavatel blíže vymezuje jako:

• výroba polepů na vozový park zadavatele (aktuální typy automobilů jsou uvedeny v odkazu v příloze č. 5 – Technická specifikace ZD);

• realizace video spotů různých délek včetně autorských licencí (herci, zvuk apod.);

• realizace making of videa z natáčení, focení;

• instalace a deinstalace pódií a konstrukcí pro osvětlovací a ozvučovací techniku včetně jejich provozu (zejména stage inhouse, stage open-air vč. střechy, KOMA moduly);

• výroba polepového materiálu, plachet a cedulí určených k odborné instalaci na budovy, stavby, na míru vyrobené konstrukce či mobiliář;

• online marketing – konzultace nastavení PPC kampaní, správa domén a webových stránek;

• balení výher v rámci marketingových soutěží;

• zajištění převozu, instalace a deinstalace marketingových konstrukcí (zejména stany, nafukovadla, promo mobiliář – fotostěny, roll-upy, židle, stoly, výstavní exponáty, promo tiskoviny a merch);

• potisk reflexních prvků na pracovní oděvy;

• výroba, instalace a deinstalace světelných objektů/ bannerů na míru.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně předpokládané hodnoty vyhrazené změny nových služeb (závazku) činí 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.11.2020 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.