Veřená zakázka

VZ 14.21 Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci akce kompletní opravy školní kuchyně MŠ P. Lumumby 14, v rozsahu nutných stavebních prací a vč. pořízení gastrovybavení (zařízení velkokuchyní) dle platných hygienických norem,v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Made 4 BIM s.r.o., IČO: 06923321 v 06/2020.Realizace spočívá v provedení stavebních úprav pro dodání a instalaci nového gastrovybavení. Stavební práce zahrnují provedení nové zateplené podlahy s dlažbou, nové obklady, novou elektroinstalaci vč. osvětlení, novou vzduchotechniku. Dále výmalbu, výměnu radiátorů, dveří, napojení nových zařizovacích předmětů a zařízení technologie kuchyně na rozvody splaškové kanalizace, rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a vnitřní plynovod.
Pořízení, dodávka a montáž nového gastrovybavení (zařízení velkokuchyní) bude probíhat v součinnosti a v návaznosti na prováděné stavební úpravy. Součástí dodávky gastrotechnologie je doprava, montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu.
V rámci inovativního řešení bude při gastrovybavení školní kuchyně použita moderní technologie, která umožňuje moderní a zdravější přípravu stravy klasické kuchyně či kuchyně odlehčeného typu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.04.2021