Veřená zakázka

Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů - vývoj materiálu a postupu jeho průmyslové výroby

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky „Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů - vývoj materiálu a postupu jeho průmyslové výroby“ je vývoj chemické látky (Sorbentu) pro záchyt specifických prvků, vyhotovení technické dokumentace popisující metodiku jeho výroby v průmyslovém, realizace demonstrační výroby dle vyvinuté metodiky v průmyslovém měřítku. • Vývoj Sorbentu pro selektivní odstraňování izotopů z vodných roztoků a vyhotovení technické zprávy o tom • Přenesení výroby Sorbentu do provozního měřítka a vyhotovení kompletní technické dokumentace popisující výrobu Sorbentu v malotonážním průmyslovém měřítku 3000 kg/rok. • Vyhotovení bezpečnostního listu a klasifikace Sorbentu z hlediska nebezpečnosti • Charakterizace Sorbentu (včetně chemických analýz) v rozsahu potřebném pro proces registrace chemické látky do ECHA • Realizace ukázkové výroby • Dodání 50 kg Sorbentu vyrobeného během ukázkové výroby Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 5 (Technická specifikace pro každou část zakázky). Podmínky plnění veřejné zakázky (obchodní, platební a jiné), vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně upraveny v příloze č. 3 Výzvy a zadávací dokumentace (Závazný vzor kupní smlouvy pro každou část zakázky). Předmět zakázky – části zakázky: A: Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů Co a Sr B: Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů Cs: C: Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů Sb a Eu: D: Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů Ag: Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Nabídky lze podávat na jednu či více částí zakázky. Termín realizace předmětu plnění a jeho dodání pro část zakázky A, B, C a D: je do 30. listopadu 2022.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.09.2022