Veřená zakázka

Vývoj adhesivní mezivrstvy a Laboratorní testy

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Výzkum a vývojPoradenské, právní a tlumočnické službyOstatníProjekty a studieMateriál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44113300-8 - Materiály s povrchovou ochrannou vrstvou,
71600000-4 - Technické testování, analýza a poradenství,
71632000-7 - Technické testování,
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby,
73100000-3 - Výzkum a experimentální vývoj,
73200000-4 - Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje,
73430000-5 - Testy a hodnocení
Popis:

Předmětem zakázky je realizace smluvního výzkumu a konzultačních služeb.
Bližší, detailní specifikace zakázky je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 22.6.2022. Nabídky je možné podávat do 8.7.2022 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Tečovice 392, 763 02 Tečovice
- Osobní předání na adrese: Tečovice 392, 763 02 Tečovice – v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Pavlíková, tel.: + 420 604 434 042, e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace:
- Předpokládaná hodnota zakázky je 1 800 tis. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Zadavatel neumožňuje dílčí plnění
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2022