Veřená zakázka

Výstavba Zemětice ČOV a kanalizace, Čelákovy kanalizace

Číslo ve věstníku:
Z2021-041328
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stavbu: Zemětice ČOV a kanalizace, Čelákovy kanalizace a práce související. Konkrétně se jedná o výstavbu splaškové kanalizace, která umožní odvedení odpadních vod do nově budované ČOV. Z této ČOV budou vyčištěné odpadní vody dále odvedeny do recipientu do bezejmenného pravostranného přítoku Merklínky. Stávající dešťová kanalizace bude nadále odvádět pouze dešťové vody. V obci bude realizován oddílný kanalizační systém.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.11.2021