Veřená zakázka

Obytný soubor "VYHLÍDKA" - Proseč - I. Etapa - technická infrastruktura

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství,
45230000-8 - Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch,
45231112-3 - Instalace a montáž potrubních systémů,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba veřejné infrastruktury za účelem budoucí výstavby domů k bydlení ve městě Proseč.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.10.2021