Veřená zakázka

Výstavba vývojového centra KAR group, a.s.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213251-7 - Výstavba průmyslových budov
Popis:

Zadavatel, společnost KAR group, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce s názvem „Výstavba vývojového centra KAR group, a.s.“, jejímž předmětem je výstavba nové haly pro vývoj závodních automobilů s administrativní částí a zázemím pro zaměstnance, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení, v rozsahu a za podmínek specifikovaných v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.
Bližší specifikace předmětu Zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Projektová dokumentace vč. slepého výkazu výměr).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.11.2021