Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

LIPRA PORK - VÝKRM PRASAT LIBŘICE (hala B a hala C)


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této zakázky se rozumí kompletní souhrn veškerých prací, dodávek, služeb, koordinace subdodávek a všech předepsaných zkoušek spojených se zajištěním zakázky na stavební úpravu dvou hal pro výkrm prasat. Součástí zakázky je, mimo jiné, také dodávka a montáž technologie krmení, přičemž nové rozvody krmení budou napojeny do stávajícího systému přípravy krmiva – do stávajících míchaček.
Předmětem VŘ není dodávka nádrží na syrovátku (2 x 25m3) – bude realizováno samostatným VŘ
a oprava tří stávajících jímek.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkazy výměr
• Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/lipra-pork-a-s
6.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění zakázky bude zadavatelem umožněna dne 9. 11. 2020 v 10:00 hodin nebo dne 10. 11. 2020 v 10:00 hodin, v obou případech na adrese: LIPRA PORK, a.s., farma Libřice, Libřice 99, okres Hradec Králové.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele mailem přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní. Vstup na místo plnění zakázky bude povolen maximálně dvěma (2) zástupcům každého účastníka.
Z průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatelem pořizován písemný ani žádný jiný záznam. Zadavatel nebude v průběhu prohlídky poskytovat účastníkům žádné další informace k předmětu zakázky ani odpovídat na vznesené dotazy k předmětu zakázky. Vysvětlení zadávacích podmínek
a dotazů účastníků výběrového řízení bude zadavatelem řešeno vždy výhradně podle ustanovení bodu 4.2 zadání VŘ.
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 60.000.000,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 23.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.