Veřená zakázka

Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výměna oken v podkroví objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN" v Mnichově, p. o." v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.
Jedná se o výměnu a opravu stávajících dřevěných oken v podkroví a na přilehlé mezipodestě schodiště. Stávající okna, určená k výměně se budou demontovat postupně, dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací zpracovaného vybraným dodavatelem. Po provedení bouracích prací budou otvory stavebně začištěny a připraveny na osazení nových oken. Do začištěných otvorů se osadí nová plastová pětikomorová okna zasklená tepelně izolačním dvojskelm. Konečná povrchová úprava bude dle stávajícího ostění. Členění oken bude zachováno stávající.
V místech, kde budou osazena nová okna se vybourají vnější i vnitřní parapety. Vnější parapety se vymění za nové z poplastovaného AL plechu. Vnitřní parapety budou bílé, z vysoce lisované dřevotřísky potažené laminátem.
U oken, která nebudou měněna, ale pouze opravována budou pouze vysazena křídla.

Při zahájení realizace stavby bude namontováno a začištěno jedno (1) vzorové okno, které bude sloužit jako etalonový vzorek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.05.2021