Veřená zakázka

Zabezpečení svahu silnice II/146 Lhotice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Členění stavby na objekty: SO 101 – opěrná zeď SO 02.1 – prodloužení kanalizace – úsek RŠ3-RŠ4 SO 02.2 – prodloužení kanalizace – úsek RŠ1 – RŠ3 – neoceňovat! Stavební objekt SO 02.2 není předmětem této veřejné zakázky, proto prosíme neoceňovat a nezahrnovat do nabídky účastníků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.05.2021