Veřená zakázka

Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON Jičín – ZD/17/403

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části Oblastní nemocnice Jičín. Výměna je vyvolána provozními problémy stávající kanalizace. Jedná se o úsek od stávající revizní šachty již opravené kanalizační přípojky do Kuklovy ulice po stávající revizní šachtu před severozápadním rohem objektu technického pavilonu. Staveniště se nachází na pozemku p. č. 299/3 mezi objekty technického pavilonu a trafostanice (p. č. st. 3694) a objektem kotelny (p. č. st. 1620). Stávající kanalizace z plastového potrubí se nachází pod stávající zpevněnou plochou ze zámkové dlažby, která je také zčásti poškozená.
Součástí předmětu díla je i výměna bočních připojených kanalizací za nové potrubí a osazení dvou nových uličních vpustí pro odvodnění zpevněné plochy.
Stavba bude probíhat dle zadávací PD „Výměna kanalizačního potrubí v hospodářské části ON v Jičíně“ zpracovanou Janem Přibylem, Vojice 2, 508 01 Hořice.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.08.2021