Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vybudování nového parkoviště u novostavby šaten a hygienických prostor pro fotbalový klub SK Hrachovec


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ 1“) je „Vybudování nového parkoviště u novostavby šaten a hygienických prostor pro fotbalový klub SK Hrachovec“ v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), která je přílohou č. 4 ZD.

Rozsah veřejné zakázky je dán následujícím stavebním objektem:
- SO 03 Dopravní řešení – vybudování nového parkoviště, které bude sloužit pro parkování zaměstnanců a návštěvníků sportoviště. Nově je navrženo kolmé parkovací stání pro 10 osobních automobilů a 1 stání pro parkování vozidel osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že v současné době probíhá v bezprostřední blízkosti místa plnění (pozemky p. č. 144/1 a p. č. 144/2, vše v k. ú. Hrachovec) realizace stavebních prací spočívajících v novostavbě šaten a hygienických prostor pro fotbalový klub SK Hrachovec (dále jen „VZ 2“). Vybraný dodavatel je povinen při realizaci této veřejné zakázky koordinovat předmět plnění veřejné zakázky se subjektem, který realizuje VZ 2 a poskytovat tomuto subjektu a zadavateli veškerou potřebnou součinnost potřebnou pro realizaci VZ 2.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 04.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 22.09.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.