Veřená zakázka

Výběrové řízení na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „KANALIZACE A VODOVOD BŘEZOVÁ“ II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmětem plnění je následující: Část 1 – TDI Předmětem plnění části je zajištění technického dozoru stavebníka na staveništi na akci „KANALIZACE A VODOVOD BŘEZOVÁ “. Vybraný dodavatel bude členem komise, dle zákona č. 134/2016 Sb., přítomen na jednáních v rámci zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ KANALIZACE A VODOVOD BŘEZOVÁ“ Zadavatel považuje dodavatele jako osobu dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Bližší specifikace akce je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, která je přílohou této Výzvy. Část 2 – Koordinátor BOZP Předmětem plnění části je zajištění koordinátora BOZP na staveništi na akci „KANALIZACE A VODOVOD BŘEZOVÁ “. Zadavatel považuje dodavatele jako osobu dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Bližší specifikace akce je uvedena v příloze č. 1 – Projektová dokumentace, která je přílohou této Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.09.2022