Veřená zakázka

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek

Číslo ve věstníku:
Z2021-025916
Druh zadávacího řízení:
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
90400000-1 - Kanalizace
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonech (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru vodného a stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude nájem vodovodů a kanalizací ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZoVaK.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  22.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.09.2021