Veřená zakázka

Kanalizace Újezd

Číslo ve věstníku:
Z2021-013645
Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
90400000-1 - Kanalizace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace obce Újezd v návaznosti na splaškovou kanalizaci v obci Záluží, ze které bude vyčištěná voda zaústěna do stávající vodoteče Stroupinský potok. Kanalizace je převážně navržena jako gravitační, pouze některé lokality budou řešeny pomocí výtlaků kanalizace a to s ohledem na nedostatek spádu, výtlaky kanalizace bude vždy zaústěny do systému gravitační kanalizace. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace Újezd“, zpracované Projektový a inženýrský ateliér, Jilemnická 707, Praha 9 Kbely, datum dokončení 12/2020, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Knotek a výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021