Veřená zakázka

Výběr provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace Březno III

Číslo ve věstníku:
Z2021-010899
Druh zadávacího řízení:
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
90400000-1 - Kanalizace
Popis:

Předmětem koncesního řízení je uzavření koncese/koncesní smlouvy, tj. provozní smlouvy ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“) na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2031, s právem výběru ceny vody převzaté k čištění náležejícím koncesionáři/provozovateli, jejímž předmětem bude vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran za účelem nájmu a provozování čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele vybranému dodavateli a závazek vybraného dodavatele zajistit řádné a bezpečné provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZVK. Blíže viz ZD uveřejněná na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.04.2021