Veřená zakázka

Vřeskovice napojení vrtu HV 1 pro nové odběrové místo

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
43121300-0 - Zařízení pro vystrojení vrtu,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je připojení nového zdroje pitné vody vrtu HV1 na pozemku parc. č. 1435/7 v k.ú. Vřeskovice. Dále se bude realizovat vodovodní řad PEHD DN100 SDR 11 PE 100 RC v celkové délce 812 m. Ve stávajícím objektu st.p.č. 145, sloužící jako hasičská zbrojnice, bude vybudováno nové veřejné odběrné místo. Do objektu bude přiveden přívodní vodovodní řad PEHD DN100 v délce 812 m a optický kabel od vrtu, které budou napojeny na tlakovou nádobu o objemu 200 l, opatřenou tlakovým spínačem, z tlakové nádoby bude proveden odtok s napojením na výtokový ventil, u kterého bude zřízeno umyvadlo s odtokovým potrubím.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.06.2022