Veřená zakázka

Přední Výtoň - napojení vrtů HJ-3, HJ-4

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
43121300-0 - Zařízení pro vystrojení vrtu,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
51514110-2 - Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zřízení zhlaví u vrtů HJ-3 a HJ-4, výtlaky surové vody budou v souběhu s trasami již stávajících výtlaků z HJ-1 a HJ-2, které jsou na hranici své životnosti. Nový výtlak od HJ-4 bude zaústěn do objektu původní čerpací stanice na vodovodu (dále jen ČSV). Výtlak z HJ-3 bude napojen do stávajícího výtlaku z HJ-1. V objektu ČSV, kde bude probíhat hygienizace a dávkování sody. Upravená voda poteče stávajícím společným výtlakem do vodojemu, kde bude umístěno aerační zařízení pro provzdušnění surové vody (požadavek na vystripování radonu) před nátokem do vodojemu. Pro objekt vodojemu bude vybudována nová přípojka NN. Provoz úpravy vody bude plně automatický. Čerpadla ve vrtech a aerátor budou spínána od hladiny v akumulační nádrži vodojemu, dávkování provozních chemikálií bude automatické dle průtoku na nátoku do vodojemu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.05.2021