Veřená zakázka

Územní studie VRÚ Pelc-Tyrolka

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie ve smyslu § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také stavební zákon), v lokalitě Pelc–Tyrolka v Praze; řešené území se nachází v katastrálním území Libeň a Troja na území městských částí Praha 7, Praha 8 a Praha-Troja. Velikost řešeného území: 72 ha. Zpracování územní studie je rozděleno na dílčí etapy: 1. etapa (analytická část) – do 8 týdnů od podpisu smlouvy; 2. etapa (návrh ke kontrole zadavateli) – do 10 týdnů od ukončení 1. etapy; 3. etapa (návrh k „projednání“ a následné „veřejné jednání“, při kterém bude veřejně prezentován návrh) – do 4 týdnů od předání připomínek zadavatele k 2. etapě dodavateli; 4. etapa (čistopis upravený na základě připomínek a výsledků „projednání“) – do 8 týdnů od předání připomínek zadavatele (připomínky z „projednání“) dodavateli. Předpokládaná maximální nepřekročitelná cena veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 600 000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku uchazeče, jehož nabídková cena za dílo překročí předpokládanou cenu veřejné zakázky, jakožto nevhodnou, vyřadit.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.05.2024