Veřená zakázka

Vypracování koncepčního dokumentu pro správu a revitalizaci parku Tiché údolí v Roztokách u Prahy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidPoradenské, právní a tlumočnické službyOstatníProjekty a studieMateriál, součástky a náhradní díly
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
43325000-7 - Zařízení parků a hřišť,
45112711-2 - Krajinné úpravy parků,
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza,
79416000-3 - Práce s veřejností,
79416200-5 - Poradenství v oblasti práce s veřejností
Popis:

Předmětem zakázky je vypracování koncepčního dokumentu (studie), který stanoví procesní, finanční a technický rámec pro revitalizaci a následnou správu parku Tiché údolí v Roztokách u Prahy.

Úkolem zpracovatele studie je:

I. Formou kontaktních metod participativního plánování zjistit, jaké jsou hodnoty a problémy parku, poptávané aktivity a změny, nežádoucí aktivity a změny, hrozby pro budoucnost parku a cílový charakter parku z pohledu těchto uživatelských skupin:
- obyvatel nejbližšího okolí
- důležitých kulturních a komunitních aktérů
- návštěvníků parku všech generací, zahrnujících jak obyvatele města Roztoky,
tak turisty
II. Realizovat online anketu, jejímž cílem je zapojit větší množství návštěvníků parku.
Kontakty na důležité kulturní a komunitní aktéry, propagaci participativních aktivit, případný stan na venkovní participativní aktivity nebo prostory a techniku pro akce pořádané v interiéru zajistí zadavatel.
III. Expertně zhodnotit současný stav a příležitosti pro správu a rozvoj parku.
IV. Shrnout výsledky participativního plánování a expertního hodnocení do analytické části dokumentu.
V. Na základě výsledků participativního plánování a expertního zhodnocení současného stavu a potenciálu parku
- v ideové rovině navrhnout nejvhodnější funkčně-prostorové uspořádání parku
- doporučit konkrétní opatření, která zohlední potřeby různých uživatelských kategorií návštěvníků parku a současně umožní zachovat a rozvíjet přírodní a krajinné hodnoty parku v kontextu jeho poměrně velkého vytížení zejména v teplých měsících.
Každé opatření bude stručně a výstižně slovně popsáno a doplněno referenčními příklady dobré praxe (fotografiemi z referenčních projektů, webovými odkazy na referenční výstupy/ projekty) a zařazeno do kategorií podle
- priority na bezprostředně potřebné kroky (horizont 0-2 roky), krátkodobá opatření (horizont realizace 2-5 let), střednědobá opatření (5-10 let), dlouhodobá opatření (10 a více let)
- procesní náročnosti na opatření, která lze realizovat v rámci pravidelné údržby parku, drobné úpravy realizovatelné v režimu ohlášení stavby, větší zásahy vyžadující stavební povolení
- finanční náročnosti na intervence s předpokládanými projekčními (pokud relevantní) a realizační náklady do 250 tis. Kč bez DPH, 250 - 750 tis. Kč, 750 tis. - 2 mil. Kč, 2 - 6 mil. Kč.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.04.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2024