Veřená zakázka

Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Nákup médií

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
71241000-9 - Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění plánování a nákupu reklamního prostoru na podporu zvýšení informovanosti spotřebitelů o prospěšnosti konzumace sladkovodních ryb a enviromentálních přínosech sladkovodní akvakultury.

Konkrétně je předmětem veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 1: projektová činnost mediální kampaně, příprava/aktualizace analýzy situace, analýza cílové skupiny na základě disponibilních mediálních a marketingových dat
a zohlednění analýz v mediální strategii, plánu a nákupu mediálního prostoru;
Dílčí plnění č. 2: návrh/aktualizace strategického mediálního plánu, návrh/aktualizace dílčích/detailních mediálních plánů vč. reklamní podpory na sociálních sítích, zpracování technických specifikací a termínů odevzdání podkladů pro všechna média v dílčích mediálních plánech;
Dílčí plnění č. 3: zajištění mediálního nákupu v souladu se schváleným mediálním plánem vč. zajištění průběžné optimalizace mediálního prostoru za účelem zvýšení efektivity mediálního plánu, zajištění měření, průběžného vyhodnocování mediálních kampaní, reportů a závěrečného vyhodnocení.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu rámcové smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2024