Veřená zakázka

ÚV Švařec – rekonstrukce kompresorové stanice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45213200-5 - Stavební úpravy skladů a průmyslových budov,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
51134000-0 - Instalace a montáž kompresorů,
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v SOUPISU PRACÍ. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.10.2022