Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Udržovací práce areálové kanalizace - Mělník


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
kompletní rekonstrukce areálových kanalizačních stok. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, stávající potrubí bude odvezeno a zlikvidováno v souladu s Vyhláškou o podrobnostech s nakládání s odpady. Nové stoky splaškové i dešťové kanalizace budou vedeny ve stejné trase jako stoky původní. Před započetím stavebních prací musí být ověřeno, že kóta dna potrubí v napojovacím bodu - šachtě umístěné na hranici pozemku – odpovídá předpokladům v projektu (dno u splaškové kanalizace 164,92 m n.m a 165,06 m n.m. u dešťové kanalizace) a že tedy lze nové stoky gravitačně odvést do veřejné kanalizace. Pokud budou na stavbě zjištěny jiné hloubky uložení napojovacích bodů, je nutné zastavit stavební práce a vyžádat si od projektanta náhradní řešení. Potrubí bude obsypáno a hutněno po vrstvách. Povrch terénu bude upraven do původního stavu – asfaltový povrch včetně podkladu. Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace včetně všech potřebných zkoušek

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.09.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.