Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy vodovodu z PS 47, Frýdek-Místek.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmětem je realizace stavebních úprav vodovodního řadu je zajištění zásobení pitnou vodou pro objekty č. p. 462, 463, 502, 503, 504 a 505 na ul. T. G. Masaryka a Bruzovská ve Frýdku-Místku. Jedná se o stavební úpravy na stávajícím vodovodu. Vodovod i vodovodní přípojky budou vyměněny v původní trase. Stávající potrubí vodovodu a vodovodních přípojek se nachází v chodníku a asfaltové ploše. Vzhledem ke stáří potrubí a materiálovému provedení dochází k častým haváriím. Proto bylo rozhodnuto, že bude potrubí v úseku od PS 47 po stávající vodoměry na vodovodních přípojkách vyměněno v původní trase a niveletě. Navrženými drobnými stavebními úpravami na stávajícím vodovodu a vodovodních přípojkách bude zajištěn předpoklad pro bezproblémové zásobování obyvatelstva okolní zástavby pitnou a užitkovou vodou. V původní trase vodovodu z PVC DN 100 mm bude položen nový vodovod ŘAD 1, PE 100 RC+DOQ, SDR 11, De 110. V původních trasách vodovodních přípojek z PVC DN 80 mm (VP 462 až VP 505) bude položeno nové potrubí z PE 100 RC+DOQ, SDR 11, De 90. Stavební úpravy na vodovodních přípojkách budou ukončeny napojením na stávající vodoměr a v případě požárního ochozu na kulový uzávěr. Na trase stávajícího vodovodu se nachází 4 ks podzemních hydrantových souprav, které budou v rámci stavebních úprav nahrazeny novými podzemními hydrantovými soupravami DN 80 mm. Součástí stavebních úprav je obnova stávajících povrchů nad výkopem.
Navržený vodovod je veden v původní trase vodovodu z PVC DN 100 mm. Z tohoto důvodu bude před zahájením stavby položen suchovod PE De90 mm, který zajistí zásobování obyvatel pitnou vodou během výměny vodovodu a vodovodních přípojek.

Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou s ohledem na rozsáhlost specifikovány v samostatné příloze č. 1 této výzvy - projektové dokumentace s názvem „Stavební úpravy vodovodu z PS 47, Frýdek-Místek“.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 22.05.2020 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.