Veřená zakázka

Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické infrastruktury a nakonec komunikace s odvodněním. Následně budou realizovány zpevněné plochy komunikací s úpravou okolního nezpevněného terénu. Vzhledem k tomu, že realizace veřejné zakázky probíhá v nepřerušeného městského provozu, je součástí předmětu veřejné zakázky i zajištění nezbytných objízdných tras, veškerých souvisejících dopravních opatření a zabezpečení maximálně možných bezpečnostních opatření.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.01.2022