Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Splašková kanalizace Třibřichy

Číslo ve věstníku:
Z2021-006134
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Třibřichy, v celkové délce 2 214,86m. Kanalizační řady jsou navrženy v dimenzi DN250 a DN 400, z hladkého plnostěnného kanalizačního potrubí z polypropylénu SN 12. Kanalizační výtlaky jsou navrženy z materiálu PE100 RC 90 x 8,2mm a PE100 RC 75 x 6,8mm SDR 11 o celkové délce 1 663,36 m. Výstavba kanalizačních stok je navržena převážně v komunikacích, ostatní prostory jsou již obsazeny inženýrskými sítěmi. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou v obci navrženy 3 čerpací stanice odpadních vod, do čerpacích stanic jsou gravitačně navrženými stokami svedeny odpadní vody. Součástí předmětu této veř. zak. je dále i výstavba nových splaškových kanal. přípojek v obci. Je navrženo celkem 113 ks nových kanal. přípojek, přičemž se jedná o 111 ks gravit. kanaliz. přípojek a 2 ks tlak.kanal. přípojek vč. domov. čerpacích jímek. Podrobněji v PD, která je přílohou č. 4a a 4b Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 10.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.