Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Napojení objektu č. p. 13 na CZT, ul. Radniční, v k. ú. Frýdek – horkovodní přípojka a výměníková stanice v objektu


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Moravskoslezský kraj

Popis:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.

Jedná se o novou horkovodní přípojku tepla, která bude vyvedena ze servisní šachty (VEOLIA) nacházející se v komunikaci ul. Na Blatnici v k. ú. Frýdek. Přípojka bude křížit chodník a vstoupí do přízemí objektu domu č. p. 13. Zde bude dovedena do místnosti, kde bude umístěna nová výměníková stanice PS 80. Přípojka tepla bude realizována s použitím předizolovaného ho potrubí s uložením do země, tzv. bezkanálový způsob. Přípojkou bude zajišťována dodávka tepla pro vytápění budovu č. p. 13 na ul. Radniční. Příprava teplé vody je vzhledem k malé potřebě řešena lokálním ohřívačem.

Jako zdroj tepla budovy č. p. 13 na ul. Radniční bude sloužit výměníková stanice, samostatná pro daný objekt, umístěná ve snížené části 1. NP v místnosti č. 116. V této místnosti bude ve stávajícím obvodovém zdivu vybourán výklenek, kde bude umístěna výměníková stanice – bourací práce a konečná úprava výklenku je dodávkou stavby v rámci rekonstrukce objektu. Výklenek bude mít okraj zvýšený o 100 mm oproti úrovní podlahy a na dně výklenku bude osazena vana v provedení nerez výšky 200 mm pro zachycení možných úniků topného média. Místnost bude dobře přístupná pro údržbu dveřmi přímo z venkovního prostoru. Vstupním médiem je horká voda o teplotě 160 oC. Výměníková stanice sestává z deskového výměníku tepla o výkonu 30 kW, elektronicky řízeného oběhového čerpadla, příslušného zabezpečovacího zařízení dle ČSN a nutných uzavíracích a měřících armatur.

Provoz výměníkové stanice PS 80 bude řízen ekvitermí regulací plně automaticky, za občasné kontroly dle provozních předpisů. MaR zajišťuje sledování provozních stavů včetně zaplavení VS. Automatické doplňování systému vytápění je zajišťováno z rozvodů pitné vody v objektu a je řízeno selenoidovým ventilem na základě poklesu tlaku – součást PD MaR. Z rozvodů studené pitné vody vedených v blízkosti umístění doplňovacího zařízení bude provedena odbočka  20 mm z trub plastových PPR, na této odbočce bude osazen oddělovací člen s vodoměrem a příslušnými uzavíracími armaturami, za kterým bude osazeno změkčovací zařízení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 12.03.2021 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.