Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Smrkovice - Na Nové, III. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je provedení povrchové opravy místní komunikace, části ulice Na Nové v místní části Písek – Smrkovice. Jedná se o III. etapu, navazující na již provedenou II. etapu povrchové opravy ulice Na Nové, v úseku od křižovatky s ulicí K Putimi na začátek návsi Smrkovice. Délka opravovaného úseku III. etapy činí 92,40 m. Předmětem řešeného objektu je provedení povrchové úpravy stávající vozovky, zřízení nového jednostranného chodníku, vymezení vozovky silničními betonovými obrubníky, zabezpečení odvodnění zpevněných ploch, úpravy sjezdů k přilehlým pozemkům a objektům, nový sjezd na pozemek p.č. st. 3/2 k.ú. Smrkovice a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podrobná specifikace a obsah předmětu plnění této veřejné zakázky je dána touto výzvou a projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovanými Ing. Jiřím Jírou, IČO 65938046.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 09.09.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 21.09.2020 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.