Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Skalka u Doks – odkanalizování obce individuálními DČOV – stavební práce


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s potřebou zadavatele vybudovat soustavu individuálních čistíren odpadních vod pro likvidaci odpadních vod z 38 objektů v obci. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny zemní práce, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, zdravotechnika - vnitřní kanalizace, elektromontáže - hrubá montáž a další související činnosti za účelem instalace DČOV, jejich propojení s objekty a zprovoznění. Stavební práce budou prováděny i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví zadavatele (zahradách jednotlivých nemovitostí). Dodávka DČOV není předmětem plnění této veřejné zakázky. DČOV má zadavatel zajištěny v rámci jiného smluvního vztahu a poskytne je dodavateli k jejich instalaci. Dodavatel bude v rámci plnění předmětu veřejné zakázky povinen použít výlučně tyto zadavatelem poskytnuté DČOV. Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Přílohách 2 (Technická specifikace) a Příloze 3 (Smluvní podmínky).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 30.01.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 17.02.2020 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.