Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Úprava prostoru na p.p. 2232/2, k.ú. Rychnov nad Kněžnou – hřiště U Mařenky


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu j vyrovnání terénu na p.p. 2232/2, kde dojde k navýšení plochy o cca 600-800mm, u ostatních pozemků se jedná o pouhé dorovnání 0-200 mm.
V ploše budou uložena drenážní pera s drenážním potrubím PVC pr. 100 mm obaleným filtrační textilií a obsypaným drceným kamenivem 8/16 mm.
V ploše hřiště na nohejbal se položí drenážní vrstvy a herní šotolinová vrstva s tl. skladby 400
mm.
Plocha s herními prvky je navržena v tl. 300 mm (frakce 2-8mm), na podkladu s fólií proti prorůstání zeleně. Obě plochy (hřiště a sportoviště) budou v úrovni terénu lemovány betonovými obrubníky tl. 50 mm kladenými do betonového lože. Obrubníky nesmí vystupovat nad terén, plochu hřiště nebo sportoviště (vybavení zatím bez specifikace – volná plocha).
Oplocení je navrženo z ocelových poplastovaných sloupků dl. 6,00 m osazených do betonové
patky 600x600 mm založené do původního terénu (beton C16/20).
Do plochy je osazen dřevěný sklad s plechovou krytinou umožňující uložení a uzavření vybavení hřiště, přístřeší pro osazení chemického WC, uložení laviček.
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.02.2020 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.