Veřená zakázka

Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v demolici mostu ev. č. 4764-3 v obci Řeka a jeho nahrazení mostem novým. Stávající stav nosné konstrukce mostu se nachází na konci životnosti a není možné provedení opravy. Stávající most ev. č. 4764-3 bude nahrazen jednopolovým mostem s hlavní nosnou konstrukcí tvořenou 8 ks prefabrikovaných železobetonových rámů. Konstrukce mostu bude plošně založena na podkladní beton tl. 200 mm. Délka přemostění je 4,0 m, šíře mostu odpovídá silniční kategorii MO2k 8,5/7,5/30, celková šířka mostu je 9,13 m s volnou šířkou 7,5 m. Převáděná komunikace bude upravena v délce 20,3 m. Vozovka bude tvořena asfaltovým betonem. Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena na 110 kalendářních dnů (hodnotící kritérium), přičemž dílo je dokončeno předáním veškerých podkladů pro uvedení díla do plnohodnotného provozu, tj. pro vydání kolaudačního souhlasu.
Požadována jistota ve výši 60.900 Kč viz zadávací dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.01.2023